Bilim

Ay kraterleri yeni evimiz olabilir

Uzay yüzyıllar boyu hepimizin merakını celbetmiştir. Orada olan pek çok bilim insanının araştırma konusu olmuş, hatta orada var olanı ispatlamak uğruna canından olanlar ...