Heksadesimal (Hec) Kodu Nedir?

Total
0
Shares

Heksadesimal kod, altıncı tabanı temsil eden ve genellikle 0-9 arasındaki rakamlarla birlikte A-F arasındaki harfleri kullanan bir sayı sistemi türüdür. Heksadesimal kod, bilgisayar biliminde sıkça kullanılır. Bilgisayarlar, sayıları ikili (2’lik) tabanda işlerler, yani sadece 0 ve 1’leri kullanarak sayıları temsil ederler. Ancak, ikili sayılar insanlar için karmaşık olabilir, bu yüzden heksadesimal (16’lık) sistem daha kolay anlaşılır ve kullanışlıdır.

Heksadesimal kod, bilgisayar belleğinde, renk kodlamasında (RGB kodları gibi), ağ adreslemesinde ve diğer birçok bilgisayar bilimi alanında yaygın olarak kullanılır. Örneğin, bir RGB renk kodu heksadesimal olarak ifade edilir (örneğin, #FF0000 kırmızı rengi temsil eder).

Heksadesimal sistemdeki bir sayıyı ikili sistemdeki bir sayıya dönüştürmek veya tam tersini yapmak oldukça yaygın bir işlemdir. Bunun yanı sıra, hex kodları, bilgisayar programlama dillerinde sabit değerler, bellek adresleri ve diğer özellikler için de sıkça kullanılır.

Heksadesimal Kodun Temelleri Nelerdir?

Heksadesimal kod, bilgisayar biliminde ve diğer teknoloji alanlarında sıkça kullanılan altıncı tabanlı bir sayı sistemi türüdür. Temel olarak on altı farklı sembol kullanır: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E ve F. Bunlar, onluk sistemdeki 0’dan 15’e kadar olan sayıları temsil ederler.

İşte heksadesimal sistemin temelleri:

 1. Semboller ve Değerleri:
  • Heksadesimal sistemi temsil etmek için kullanılan semboller 0’dan F’ye kadar olan rakamlardır.
  • 0’dan 9’a kadar olan rakamlar aynıdır.
  • 10’dan 15’e kadar olan rakamlar ise A’dan F’ye kadar olan harflerle temsil edilir.
  • A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15.
 2. Sayı İfade Etme:
  • Heksadesimal sistemde her basamak 16’nın üstüne dayanır.
  • Örneğin, 1F heksadesimalde 16^1 (16) birimlik ve 16^0 (1) birimlik basamaklar içerir.
  • Bu nedenle, 1F’nin onluk sistemdeki karşılığı 16 + 15 = 31’dir.
 3. Dönüşümler:
  • Heksadesimal sistem, ikili (binary) sistemle doğrudan ilişkilidir. Bir heksadesimal rakam, dört bitlik bir ikili rakamın (binary) temsili olarak düşünülebilir. Örneğin, 1101 ikili (binary) sistemindeki bir sayıyı heksadesimal sistemde ifade ederken, 1D olarak yazılabilir.
 4. Kullanım Alanları:
  • Renk kodlaması: Özellikle HTML ve CSS gibi web teknolojilerinde renkler heksadesimal kodlarla ifade edilir.
  • Bellek adreslemesi: Bilgisayar belleğindeki adresler ve bellek alanları, genellikle heksadesimal olarak ifade edilir.
  • Ağ adreslemesi: IPv6 gibi ağ protokollerinde IP adresleri heksadesimal formatta gösterilir.

Heksadesimal kodlama, bilgisayar biliminde ve diğer teknoloji alanlarında yaygın olarak kullanıldığı için temel bir kavramdır. Bu nedenle, bilgisayar biliminde çalışan veya teknoloji alanında faaliyet gösteren birçok kişi için önemli bir beceri ve bilgidir.

Heksadesimal Kodun Uygulamaları ve Örnekleri

Heksadesimal kod, bilgisayar biliminde ve diğer teknoloji alanlarında birçok uygulama bulur. İşte heksadesimal kodun bazı önemli uygulamaları ve örnekleri:

 1. Renk Kodlaması:
  • HTML, CSS ve diğer web teknolojilerinde renkler genellikle heksadesimal kodlarla ifade edilir. Örneğin, #FF0000 kırmızı rengi temsil eder.
 2. Bellek Adreslemesi:
  • Bilgisayar belleğindeki adresler genellikle heksadesimal kodlarla gösterilir. Örneğin, bir bellek adresi 0x0040F0A0 şeklinde ifade edilebilir.
 3. Programlamada Sabit Değerler:
  • Programlama dillerinde sabit değerler sıklıkla heksadesimal olarak ifade edilir. Örneğin, C veya C++ programlama dilinde bir sabit değeri 0xFF şeklinde ifade edebilirsiniz.
 4. Ağ Adreslemesi:
  • IPv6 gibi ağ protokolleri, IP adreslerini heksadesimal formatta kullanır. Örneğin, 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334 bir IPv6 adresidir.
 5. Veri İletişimi:
  • Veri aktarımında veya iletişim protokollerinde, belirli veri yapıları veya mesajlar heksadesimal olarak temsil edilebilir.
 6. Assembly Programlama:
  • Düşük seviyeli programlama dilleri ve özellikle assembly dili, bellek adresleri ve sabit değerler için heksadesimal kodları kullanır.
 7. Dosya Biçimleri:
  • Bazı dosya biçimleri veya veri yapıları, özellikle düşük seviyeli formatlarda, heksadesimal kodları kullanır. Örneğin, bir dosyanın içeriğini incelemek için kullanılan bir hex düzenleyici, dosyanın heksadesimal kodunu görüntüler.

Bu örnekler, heksadesimal kodun çeşitli alanlarda nasıl kullanıldığını göstermektedir. Heksadesimal sistem, bilgisayar biliminde temel bir kavramdır ve birçok uygulama ve teknolojiyle yakından ilişkilidir.

Heksadesimal Kodu Dönüştürme

Heksadesimal kodu diğer sayı sistemlerine dönüştürmek için birkaç farklı yöntem ve araç bulunmaktadır. İşte heksadesimal kodu dönüştürmenin temel yöntemleri:

 1. Onluk (Decimal) Sistem Dönüşümü:
  • Heksadesimal bir sayıyı onluk sisteme dönüştürmek için, her bir hane değerini onluk sisteme göre hesaplayarak çarpma işlemi yapılır. Örneğin, 1F heksadesimal sayısını dönüştürelim: 1F = (1 * 16^1) + (15 * 16^0) = 16 + 15 = 31 (onluk sisteme göre).
 2. İkili (Binary) Sistem Dönüşümü:
  • Heksadesimal bir sayıyı ikili sisteme dönüştürmek için, her bir heksadesimal hane (rakam) için dört bitlik ikili sayılar kullanılır. Örneğin, 1F heksadesimal sayısını dönüştürelim: 1 = 0001 (binary) F = 1111 (binary) Bu durumda, 1F heksadesimal sayısı 00011111 olarak ikili sistemde temsil edilir.
 3. Diğer Sayı Sistemlerine Dönüşüm:
  • Heksadesimal bir sayıyı diğer sayı sistemlerine dönüştürmek için, öncelikle ara tabana (genellikle onluk sisteme) dönüştürüp, sonra hedef sayı sistemine dönüştürme yapılır. Örneğin, heksadesimal bir sayıyı sekizlik (octal) sistem veya iki sayı sistemine dönüştürebilirsiniz.

Bunlar manuel dönüşüm yöntemleridir. Ancak, birçok çevrimiçi hesap makinesi ve programlama dilinde dahili dönüşüm fonksiyonları bulunmaktadır. Örneğin, Python programlama dilinde int() fonksiyonu kullanarak farklı sayı sistemlerine dönüşüm yapabilirsiniz. Örneğin:

# Heksadesimal (0x ile başlayan) bir string'i onluk sayıya dönüştürme
heksadesimal_sayi = "1F"
onluk_sayi = int(heksadesimal_sayi, 16)
print("Onluk sayı:", onluk_sayi)

# Onluk sayıyı heksadesimal sayıya dönüştürme
onluk_sayi = 31
heksadesimal_sayi = hex(onluk_sayi)
print("Heksadesimal sayı:", heksadesimal_sayi)

Bu gibi yöntemlerle heksadesimal sayıları diğer sayı sistemlerine dönüştürebilirsiniz.

Heksadesimal vs Decimal vs Binary

Heksadesimal (hexadecimal), ondalık (decimal) ve ikili (binary) sayı sistemleri, bilgisayar biliminde sıkça kullanılan üç farklı sayı sistemi türüdür. Her biri farklı kullanım alanlarına sahiptir ve bilgisayar biliminde önemli roller oynarlar. İşte bu üç sayı sisteminin temel özellikleri ve karşılaştırması:

 1. Heksadesimal (Hexadecimal) Sistem:
  • Heksadesimal sistem, altıncı tabanlı bir sayı sistemidir. Semboller arasında 0’dan 9’a kadar olan rakamlar ve A’dan F’ye kadar olan harfler bulunur.
  • Her bir heksadesimal hane (rakam), ikili sistemdeki dört biti temsil eder.
  • Özellikle bilgisayar belleğinde ve diğer bilgisayar bilimi alanlarında sıklıkla kullanılır.
  • Örneğin, 1F heksadesimal sayısı, onluk sisteme göre 31’e denk gelir.
 2. Ondalık (Decimal) Sistem:
  • Ondalık sistem, on tabanlı bir sayı sistemidir ve günlük yaşamda en yaygın olarak kullanılan sayı sistemidir.
  • Semboller arasında 0’dan 9’a kadar olan rakamlar bulunur.
  • Her bir ondalık hane, onun bir katı değerini temsil eder.
  • Örneğin, 123 ondalık sayısı, 110^2 + 210^1 + 3*10^0 = 100 + 20 + 3 = 123 değerine eşittir.
 3. İkili (Binary) Sistem:
  • İkili sistem, iki tabanlı bir sayı sistemidir. Semboller sadece 0 ve 1’dir.
  • Her bir ikili hane, 2’nin bir katı değerini temsil eder.
  • Bilgisayarlar, veriyi ikili sistemde işlerler ve ikili sistemde kodlarlar.
  • Örneğin, 1010 ikili sayısı, 12^3 + 02^2 + 12^1 + 02^0 = 8 + 0 + 2 + 0 = 10 değerine eşittir.

Karşılaştırma:

 • Heksadesimal sistem, ikili sistemdeki büyük sayıları daha kısa ve daha kolay okunabilir bir biçimde temsil etmek için kullanılır.
 • Ondalık sistem, günlük hayatta kullanılan standart sayı sistemidir.
 • İkili sistem, bilgisayarların temelini oluşturan ve dijital elektronikte yaygın olarak kullanılan bir sistemdir.

Bu sistemler, farklı sayılarla çalışma ihtiyacına bağlı olarak birbirleriyle dönüştürülüp kullanılabilirler. Örneğin, bir bilgisayar programında hesaplamalar ikili sistemde yapılırken, kullanıcıya sonuçları göstermek için genellikle ondalık veya heksadesimal sistem kullanılır.

You May Also Like

Madencilik için en iyi dizüstü bilgisayarlar 2018

Kripto para birimleri üretimi için en iyi dizüstü bilgisayarlar konusunu sizler için hazırladık… Kripto para birimleri için başarılı bir şekilde madencilik yapmak için büyük bir madencilik bilgisayarına ihtiyacınız olduğunu kim…

Yeni Nesil Bilgisayar İşlemcileri Geliyor

Bilgisayarlar için işlemcilerin önemi oldukça büyük. Zira bu hem hız konusunda, hem de pratik kullanım konusunda bizler için ciddi bir yenilik ve pratik çözüm sunuyor. Peki ama nedir bu yeni…

Intel VR Projesinden Vazgeçti

Intel, bu yıl Proje Alloy VR kulaklık teknolojisini hiç yayınlamayacak. Teknoloji devi, ortak şirketlere kendi bağımsız VR cihazları için açık referans tasarımı sağlamayı amaçlayan girişimi resmen öldürdü. Intel’in platformu bu yıl başlatması gerekiyordu, ancak RoadtoVR’ye göre, bu…